موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نظام گمرکی ترکیه

تعرفه گمرکی کشور ترکیه

حقوق گمرکی و یا تعرفه گمرکی کشور ترکیه در سه بخش زیر طبقه بندی میشوند :

نرخ‏ های دولت كامله الوداد EU – و اتحادیه اروپایی EFTA – نرخ‏ های حقوق گمركی – تعرفه گمرکی کشور ترکیه مربوط به كشورهای عضو موافقت نامه تجارت آزاد اروپا در محدوده بین صفر تا ۲۵ MEN نرخ ‏های تعرفه ، MFN duties عوارض صندوق مسكن نرخ‏ های دولت كامله الوداد MFN – درصد برای بخش عمده ای ازكالاهای مورد استفاده قرار گیرد .نرخ‏ های بالای ۱۵ درصد برای نهاده های صنعتی است .

نفت ، هم چنین محصولات شیمیایی آلی و محصولات صنعتی مشمول با آزادسازی واردات و برداشتن محدودیت‏ های مقداری و مجوزهای واردات ، می‏توان نظام گمرکی تركیه را در ردیف آزادترین نظام‏ های وارداتی در بین كشورهای در حال توسعه قلمداد كرد .

محصولات كشاورزی یا محصولات غذایی فرآوری شده و در كنار آنها دخانیات ( با حقوق گمركی – تعرفه گمرکی کشور ترکیه ۱۱۷ درصد ) كلا دارای تعرفه ‏های بالای ۲۵ درصد هستند .

كاهش موقتی حقوق گمركی – تعرفه گمرکی واردات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی در مورد ورود نفت خام ( برای پالایش ) نهاده ‏های صنعتی ، ماشین آلات و كالاهای سرمایه ای برای استفاده در صنعت منسوجات و واردات آهن و فولاد و صنایع شیمیایی برای دریافت كنندگان مشوق‏ های سرمایه گذاری با صدور گواهی نامه ‏های تشویق قابل دسترسی است .

ابرازهای تشویق را قوانین و مصوبات مربوط مشخص كرد‏ه اند و در روزانه رسمی منتشر می‏شود .

معاونت خزانه داری و تجارت خارجی مسوولیت اقدام و سرپرستی برنامه ‏های تشویقی را بر عهده دارد .ابزارهای شبه تعرفه ای هزینه ‏های اضافی عوارضی صندوق مسكن دارای نرخ‏ های مشخصی است .عوامل اصلی در نظر گرفته شده در تعیین پرداخت ‏های عوارض صندوق ، مربوط به جایگزینی سیاست‏ های قبلی كنترل واردات از طریق سهمیه بندی و محدودیت ‏های مقداری است كه به منظور كاه ش مشكلات تراز پرداخت‏ ها ، كنترل افزایش بیش از حد قیمت‏ ها ، برقراری موازنه بین سطح قیمت‏ های داخلی و خارجی و هم چنین ، ایجاد درآمد برای صندوق مسكن انجام می‏گیرد .

تعرفه گمرکی کشور ترکیه

اقدامات و محدودیت های كمی . كشور تركیه سیستم اخذ مجوز برای واردات را از ۱۷ ژانویه ۱۹۹۰ منسوخ اعلام كرده است . بنابراین ، واردات تمامی كالاها ( به استثنای كالاهای منتخب و كالاهای ممنوع ) آزاد است .

 • واردات تجهیزات مربوط به مخابرات ، نیازمند موافقت قبلی مسوولان و مقامات پست و تلگراف و تلفن تركیه است .
 • درمورد واردات كالاهای حساس نیز اجازه واردات لازم است .درمورد شیر خشك كنترل واردات برای حمایت از تولید داخلی در مقابل نوسانات قیمت ‏های جهانی انجام می‏گیرد .
 • طیق پروتكل مونترال ، در ارتباط با از بین رفتن لایه اوزون ، واردات مواد و اشیای تهدیدكننده و از بین برنده لایه اوزون ممنوع است .
 • واردات پودرهای انرژی زا ، مواد منفجره ، فیوزها و چاشنی‏ ها انفجاری و انواع مهمات ممنوع است.
 • اقدامات فنی ، مطابقت گواهی‏ های استاندارد با استانداردهای كیفیت ، هم چنین ، گواهی های بهداشت برای محصولات دارویی ، دا م و محصولات دامی ، گیاه انواع كود ، محصولات غذایی فرآوری شده ، وسایل برقی خانگی ، انواع مختلف ابزار و ماشین آلات ، تایر و قطعات وسایل نقلیه موتوری ، رادیو و تلویزیون ، تجهیزات مربوط به توزین و محصولات فلزی و آهنی .
 • واردات محصولات غذایی ، دارویی ، دامپزشكی ، محصولات كشاورزی ، تغذیه دام و زل سنگ مشمول كنترل كیفیت می‏شوند .

تعرفه‏ های ترجیحی تحت موافقت نامه ‏های تجاری .

براساس پروتكل تعرفه‏ های ترجیحی مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ بین اعضای سازمان همكاری اقتصادی اكو تركیه تعرفه‏ های خود را برای كالاهای زیر به میزان ۱۰ درصد كاهش داده است :

حنا و ساقه‏ های گیاهی ، سنگ مرمر ، محصولات دارویی ، پاك كننده‏ ها و شوینده ‏ها ، انواع چرم ، كاغذ و مقوا ، پمپ های سانتریفوژ ( گریز از مركز برای مواد مایع ) كمپرسورها و انواع لوازم و تجهیزات ورزشی .

براساس موافقت نامه گمركی بین تركیه و اتحادیه اروپایی ،

حقوق گمركی – تعرفه گمرکی کشور ترکیه برای بعضی كالاها ( مواد خام ) را به میزان ۱۰ درصد كاهش می‏دهد ، این كاهش طی یک دوره زمانی بالای ۲۰ سال انجام می‏شود و درمورد سایر گروه‏ های كالایی ( محصولات شیمیایی ، آهن و فولاد ، منسوجات و محصولات كشاورزی ) نیز بین ۵ تا ۱۰ درصد كاهش در طی یك دوره زمانی ۲۲ ساله موردنظر مشمول كاهش ( EFTA ) است كه از سال ۱۹۷۳ آغاز شده است ، ضمنا واردات از كشورهای عضو موافق تنامه تجارت آزاد اروپا

نکات عمومی

در نظام واردات سال ۱۹۹۸ ، تعداد ۱۰ لیست درارتباط با مقررات و حقوق گمركی و ۱۸ ابلاغیه رسمی در رابطه با نحوه سفارش ‏ها و تهیه كالا توسط بخش عمومی و ه مچنین ، در رابطه با مقررات مربوط به بهداشت و سلامت ی انسان و دام ، حفاظت از محیط زیست و حقوق مصرف كننده به چشم می‏خورد .

تعرفه گمرکی کشور ترکیه

موارد فوق الذكر به شرح زیر خلاصه می‏گردند :

 • باتوجه به توافق ‏های بعمل آمده بین كشور تركیه و جامعه اروپا ، حقوق گمركی ، كدهای تعرفه‏ های گمركی و شرح كالاهای ( CCT ) مختلف ، مطابق با مقررات تعریف شده شورای جامع ه اروپا بوده و نرخ‏های تعرفه نیز مطابق با تعرفه ‏های گمركی مشتركی بوده و از ابتدای سال ۱۹۹۸ معتبر می‏باشد .
 • همانند نرخ‏ های تعرفه های گمركی مشترك كه توسط جامعه اروپا در مورد كشورهای ثالث اعمال م یشود ( و این نرخ از اول ماه هفتم سال ۱۹۹۸ معتبر است )لذا یك ستون اضافی نیز در نومانكلاتور( طبقه بندی كالاها )مركب یا به صورت زیرنویس در نظر گرفته ۵ مصوبه سال ۱۹۹۶ نظام واردات تركیه نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و ی ك -۴-۳- شده و بر این اسا س لیست‏ های شماره ۲ ستون اضافی برای محصولات بین فصل‏ های ۱ تا ۲۴ برای كشورهای ثالث مورد استفاده قرار گرفته است .

۲- محصولات صنعتی

 • مقررات مربوط به محصولا ت صنعتی در لیست شماره ۲ نظام واردات تركیه آمده است .
  برای ( EFTA ) و كشورهای عضو سازمان تجارت آزاد اروپا ( EC ) با به انجام رسیدن اتحاد گمركی ، نر خهای حمایتی جامعه اروپا ۵ درصد / واردات محصولات صنعتی از تركیه كلا حذف شده است .درضمن ، متوسط نرخ ‏های تعرفه برای واردات از كشور ثالث به ۳ رسیده است .در نتیجه ، اختلاف بین متوسط نرخ‏های حمایتی تركیه و جامعه اروپا در سال ۱۹۹۸ به خاطر نر خ های بالاتری است كه توسط تركیه روی واردات تعداد محدودی از محصولات با مبداء كشورهای ثالث اعمال می‏شود .
 • با نایل شدن به اهداف صنعتی ، حقوق گمركی واردات كالاها ی حساس از كشور ثالث( با كدهای نظام هماهنگ ۷۲۰۷ )تا ۲۵ درصد ۲ درصد به / از ۳ ( EFTA ) و افتا ( EU ) كاهش خواهد یافت به عبارت دیگر ، حقوق گمركی برای كشورها ، با مبداء اتحادیه اروپا ۱/۴ درصد كاهش خواهد یافت
 • گاز طبیعی و لامپ‏ های لوله ای تلویزیون‏ های رنگی كه در نظام واردات سال ۱۹۹۷ جزو لیست شمار ه ۶ بودند ، به لیست شماره ۲ اعمال می‏شود . ( CCT ) منتقل شده اند كه در خصوص این كالاها نیز نرخ‏های تعرفه ‏های گمركی مشترك همانند سیستم شناور اتحادی ه اروپا ، ترتیبی اتخاذ شده است تا عوارض گمركی برای واردات قطع ی محصولات صنعتی مذكور به صورت شناور باشد .
 • حقوق گمركی برای محصولاتی مانند تجهیزات الكترونیكی و قطعات و ملحقات آن و مدارهای الكترونیكی كه دارای درجات و همانند اتحادیه و اروپایی كاهش ( WTO ) متفاوتی از فن آوری هستند ، طبق برنامه زمان بندی شده توسط سازمان جهانی تجارت می‏یابد .
  این نرخ‏ها در چارچوب ( LCD ) برای ۵۵۶ محصول اعلام شده است .
 • نرخ‏های ترجیحی اعطا شده به ۵۰ كشور كمتر توسعه یافته موافقت نامه كنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور ، با هدف گسترش و تسهیل شرایط دسترسی بازار برای كشورهای كمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است .

۳- محصولات كشاورزی

نرخ‏های حمایتی محصولات كشاورزی مطابق با الزامات و تعهدات سازمان تجاری برای سال ۱۹۹۸ می‏باشد .

 • عوارض گمركی برای واردا ت محصولا كشاورزی از قبیل خربزه ، هندوانه ، بادام و مركبات در حدود الزامات سازمان جهانی تجارت افزایش یافته است .
 • عوارض گمركی انواع گوشت و دام زنده برای حفظ تعادل و برقراری توازن بین بازار داخلی و بازار خارجی افزایش یافته است .
 • با در نظر گرفتن نیازهای بخش صنعتی و بازار داخلی و با هدف پشتیبانی و حمایت از صادرات ، عوارض گمركی واردات محصولات مختلف ( تن ماهی ، روغن تخم برزک برای مصارف فنی و صنعتی ، عسل و مربا مورد استفاده در بیماری‏های دیابتی ) كاهش یافته اند . و تركیه ، ۴۴ درصد از عوارض مذكور برای واردات محصولات ( EFTA ) به موجب موافقت نامه بین كشورهای افتا كاهش پیدا كرده است . 

۴- محصولات كشاورزی فرآوری شده

شورای همكاری ، دومین كاهش ۳۰ درصدی در زیرمجموعه كشاورزی برای واردات انواع ماكارونی و اسپاگتی ، محصولات قنادی و بیسكویت بعمل آمده است . درنتیجه این كاهش ، متوسط نرخ ‏های حمایتی برای محصولات كشاورزی فرآوری شده در نظام واردات تركیه در سال ۱۹۹۸ آمده و و ۳۳ درصد برای كشورهای ثالث است . ( EFTA ) و سازمان تجارت آزاد اروپا ( EU ) حدود ۱۳ درصد برای اتحادیه اروپایی است .

بیشتر بدانیم :
قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
صادرات و واردات ترکیه
قانون اساسی ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − ده =